Twoja Gmina, Twój Urząd

Wyjazd na warsztaty połączone ze zwiedzaniem
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbył się drugi wyjazd na warsztaty połączone ze zwiedzaniem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, dworku „Milusin” oraz ogrodu Piłsudskich. Organizatorem wycieczki była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie w ramach projektu pn. „Dumni z Niepodległej” dofinansowanego z Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Uczestnikami wyjazdu byli mieszkańcy powiatu poddębickiego w liczbie 50 osób. Szerokie grono odbiorów reprezentowało różne grupy wiekowe oraz różne środowiska, grupy społeczne o utrudnionym dostępie do kultury, osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem, zamieszkujących obszary oddalone od ośrodków kulturalnych. Na miejscu przeprowadzono warsztaty historyczne, które wraz ze zwiedzaniem Muzeum przybliżyły wiedzę na temat okoliczności towarzyszących odradzaniu się niepodległego państwa polskiego w 1918 r. oraz postaci Józefa Piłsudskiego. Celem warsztatów było również pokazanie innego i mało znanego oblicza Marszałka – nie tylko jako wodza, stratega i sprawnego polityka, ale także jako męża i ojca. W ramach wycieczki zwiedzano wystawę stałą „Dla Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski 1867-1935”. Dzięki wspólnemu uczestnictwu w kulturze nastąpiła integracja społeczności lokalnej, międzypokoleniowy dialog na temat patriotyzmu, historii i tożsamości narodowej.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
.

(M-GBP w Uniejowie)