Twoja Gmina, Twój Urząd

Wystawa o św. Bogumile

Od kilku lat w  Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie obchodzony jest w dniu 10 czerwca odpust ku czci. św. Bogumiła. Stąd, dzień po uroczystościach odpustowych  tj. 11 czerwca  w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa miało miejsce oficjalne otwarcie wystawy pt. „ Związki św. Bogumiła z Uniejowem na przestrzeni wieków”.

Wystawa powstała z inicjatywy księdza inf. Andrzeja Ziemieśkiewicza  – Proboszcza Parafii Uniejów a wykonana została przez panie z Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa:  Urszulę Urbaniak we współpracy z Małgorzatą Wojtasiak i Małgorzatą Charubą.

Trzon wystawy stanowią tablice informacyjne, które prowadzą zwiedzających chronologicznie od informacji o życiu św. Bogumiła, poprzez wszystkie najważniejsze wydarzenia związane kanonizacją oraz kultem Świętego.  Wystawa ukazuje również postacie, które miały największy udział w kanonizacji i gromadzeniu informacji o życiu arcybiskupa gnieźnieńskiego, pustelnika i cudotwórcy.  

Wystawa w bardzo czytelny sposób prowadzi odbiorcę poprzez życie i kult Świętego. Pomaga zrozumieć dlaczego relikwie św. Bogumiła znajdują się w Uniejowie, daje również odpowiedź na wciąż nurtujące pytanie czy Bogumił nosi miano świętego czy błogosławionego?

Wystawa w całości powstała ze zbiorów zgromadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa. Uzupełniają ją publikacje, rzeźby oraz obrazy Świętego.  

Jak podkreśliła Prezes TPU – Urszula Urbaniak dużą część informacji i materiałów na temat życia św. Bogumiła zawdzięczają pracy magisterskiej którą napisał ks. Józef Żelazek. Zadał on sobie trud wędrowania i wyszukiwania miejsc związanych ze św. Bogumiłem, co stanowi podstawę do opracowywania informacji o patronie Uniejowa.

Pani Urszula Urbaniak -autorka wystawy podkreśliła, że zwiedzając ją warto zwrócić szczególną uwagę na tablice związane z ks. Tomaszem Bukowskim – proboszczem Uniejowa ( od 1873 r.) który jako pierwszy zaczął spisywać cuda, jakie miały miejsce za pośrednictwem arcybiskupa Bogumiła i to on przyczynił się do tego, że powołano komisję przesłuchiwała świadków. Dzięki niemu doprowadzono do procesu beatyfikacyjnego Bogumiła i to on ufundował relikwiarz w kształcie hermy, w którym do dzisiaj w uniejowskiej kolegiacie przechowywane są relikwie Świętego. To również ks. Tomasz Bukowski wydał w 1879 roku pierwszą broszurkę o Bogumile, którą  w oryginale można zobaczyć na wystawie.

Wystawę zamykają informacje dotyczące obecnych działań związanych z kultem św. Bogumiła. Wyjątkowe miejsce zajmuje tutaj działalność ks. inf. Andrzeja Ziemieśkiewicza. To za jego pośrednictwem od trzech lat powstaje tradycja przekazywania relikwii św. Bogumiła innym parafiom podczas odpustu ku czci Świętego obchodzonego 10 czerwca. Warto nadmienić, że w ostatni weekend relikwie przekazane zostały parafii  p.w. św. Andrzeja  w Kościelcu.

Na wystawie jedna z tablic poświęcona jest Ogólnopolskim obchodom potwierdzającym kult Świętego Bogumiła, które miały miejsce w Uniejowie w 1926 roku. Data wskazuje na to, że już za trzy lata obchodzić będziemy w Uniejowie 100 – lecie tego wyjątkowego wydarzenia. ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz zdradził, że planuje z tej okazji zaprosić przedstawicieli wszystkich parafii, które otrzymały relikwie Świętego z Uniejowa. Ksiądz proboszcz podzielił się również swoim wielkim marzeniem. Chciałby aby, na to szczególne wydarzenie udało się podnieść uniejowską kolegiatę do rangi bazyliki mniejszej.

Święty Bogumił zajmował i zajmuje szczególne miejsce w dziejach Uniejowa. Choć jak podkreślił Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie i historyk:

Wciąż jest wiele tajemnic dotyczących tej postaci, począwszy od daty narodzin i śmierci, skończywszy na zniszczeniu materiałów, które mogłyby być pomocne w procesie kanonizacyjnym poświadczającym Jego świętość. Dlatego Kościół powszechny wybrnął z tego w bardzo ostrożny sposób, zezwalając zarówno na kult lokalny – stąd „błogosławiony”, jak również na kult powszechny- stąd „święty

Pan Tomasz, jako historyk, odniósł się również do przeniesienia relikwii z Dobrowa do Uniejowa,  które cztery wieki temu postrzegane było jako kradzież relikwii przez uniejowian.

To była decyzja dysponenta miejsca (arcybiskupa gnieźnieńskiego), przeprowadzona zgodnie z wszelkimi przepisami prawa kościelnego. Uniejowianie w przeniesieniu ciała św. Bogumiła nie brali udziału. To były działania przeprowadzone zgodne z obowiązującym wtedy prawem kościelnym i według prawa kościelnego zrealizowane.

Wystawie towarzyszy ekspozycja prac konkursowych  uczniów Szkoły Podstawowej z Uniejowa, którzy w ramach konkursu przedstawili swoje wizje wizerunku św. Bogumiła.

Wystawę oglądać można do końca wakacji, w godzinach dyżurów Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa – wtorki od 15 do 16 i piątki od 10 do 11 lub w innych terminach, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel.63 2888266 lub 602 130 270) , w siedzibie towarzystwa na ulicy Szkolnej 2.