Twoja Gmina, Twój Urząd

Przyjmujemy zgłoszenia na Festiwal Piosenki Laudate Dominum

Solistów i Solistki z terenu powiatu poddębickiego zachęcamy do przesyłania zgłoszeń piosenki w języku polskim lub języku obcym o charakterze religijnym w postaci linku do nagrania na adres mailowy: festiwal.unisono@interia.pl lub dostarczenie pliku audio-video zapisanego na nośniku
(pendrive lub płyta CD) do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie ul. Wiśniowa 9, 99-210 Uniejów do dnia 26 maja 2024 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć skany podpisanych załączników (załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIOWA, załącznik nr 2 – ZGODA) w formie skanu (etap 1) i w postaci papierowej (etap 2). W przypadku uczestnika pełnoletniego załączniki mogą być podpisane przez samego uczestnika.

Koncert Laureatów odbędzie się 9 czerwca 2024 r. o godzinie 14.00 w uniejowskiej Kolegiacie.