Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja o naborze deklaracji w ramach usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Gminy Uniejów informuje, iż Gmina zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania w ramach części 2 „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”: „Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”. W celu właściwego przygotowania wniosku niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się w gospodarstwach rolnych, którym ARiMR wypłaciła i rozliczyła środki na realizację przedsięwzięcia z ramach inwestycji A1.4.1. objętej KPO i Zwiększania Odporności.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Uniejów zainteresowani odbiorem wyrobów zawierających azbest, winni złożyć informację o ilościach posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2024r.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miasta, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów lub u Sołtysów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta – (wejście boczne – budynek po bibliotece) lub pod tel. 538 810 414

Jednocześnie informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Miasta w Uniejowie.

W razie nieuzyskania dotacji zadanie nie będzie realizowane.

Dokumenty do pobrania: