Twoja Gmina, Twój Urząd

Nabór na zapotrzebowanie na opał

Burmistrz Uniejowa informuje o rozpoczęciu naboru wniosków zobowiązujących do zakupu w cenie 2000zł/tona tj. groszek, orzech lub miał w ilości 1,5 tony na gospodarstwo domowe do 31.12.2022 r. oraz do 31.04.2023 r., dla gospodarstw które są uprawnione do dodatku węglowego i są zlokalizowane na terenie gminy oraz zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i nie kupiły dotychczas opału po cenie niższej niż 2000zł.

Nabór wniosków trwa do 23 listopada 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 632889754 lub 538 810 414.