Aktualności Mieszkam w Uniejowie

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kościelnickiej

Kolejne inwestycje z zakresu tzw. „wod-kanów”, zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy, są systematycznie realizowane i mimo okresowych uciążliwości, z pewnością pozytywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców.

Modernizacja i rozbudowa sieci zaopatrującej obszar aglomeracji miejskiej w wodę jest już w znacznym stopniu wykonana. W chwili obecnej powstają kolejne 2 kilometry nowego wodociągu, biegnącego wzdłuż ul. Kościelnickiej. Prace prowadzone są punktowo, w oddalonych od siebie wkopach, wykonanych głównie w pasie chodnika i poboczy, aby zminimalizować utrudnienia w jeździe na odcinku drogi, na którym trwają roboty. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu oraz pracowników firmy realizującej zlecenie na długości ok. 2 km ul. Kościelnickiej (od znaku „Uniejów”) obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

obrazek
Na czas prowadzonych prac na ul. Kościelnickiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Inwestycja w części przewidzianej dla ulicy Kościelnickiej obejmuje – w pierwszej kolejności – przeprowadzenie pomiarów oraz badań wymaganych w specyfikacji technicznej (w tym: rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne, podwieszenie instalacji obcych), a następnie wykonanie: sieci wodociągów z rur o parametrach PE 100, SDR17: Ø250×14,8 (13,5 m), Ø200×11,9 (15 m), Ø110×6,6 (1318 m), Ø160×9,5 (403,5 m); montaż rur ochronnych i armatury z ich zabezpieczeniem przed przesunięciem i zniszczeniem; budowę nowych przyłączy wodociągowych, przepięcie istniejących fragmentów sieci i przyłączy, wykonanie węzłów wodociągowych oraz montaż hydrantów podziemnych i nadziemnych na trasie przebudowanej sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcie jest jednym z elementów szerszego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez samorząd we współpracy z gminną spółką PGK Termy Uniejów. Całkowity zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów” uwzględnia: budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,5 km (w Brzezinach, Ostrowsku oraz ulicach: Wiśniowej, Targowej, Dąbskiej, Orzechowej, Marii Konopnickiej, Szkolnej, Kościelnej i Portowej w Uniejowie), kanału tłocznego pod rzeką Wartą; budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 12,5 km (w ulicach: Sienkiewicza, Dąbskiej, Kościelnickiej, Biskupa Owczarka, Kościelnej, Polnej, Miodowej, Błogosławionego Bogumiła, Reymonta, Wiśniowej, Kwiatowej, Lipowej, Różanej, Tęczowej, Makowej i Portowej w Uniejowie); rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Ostrowsku (zakończone) oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Uniejowie (w trakcie realizacji).

Wykonawcą prac prowadzonych na ul. Kościelnickiej jest konsorcjum firm: EVECO Ewa Peraj (lider) i PPHU EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa (partner), któremu Gmina – w ramach tego samego zamówienia publicznego – zleciła budowę wodociągu w ul. Reymonta oraz sieci sanitarnej w ul. Targowej i na terenie miejscowości Brzeziny.


Na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

obrazek

(MB)