Uniejów - uzdrowisko termalne

Informujemy, że goście, którzy uregulowali opłatę uzdrowiskową są upoważnieni do korzystania z basenów w kompleksie "Termy Uniejów" z 20% zniżką (po okazaniu dowodu zapłaty przy kasie).Łęczyca- Uniejów bieguny wzrostu Ziemi ŁęczyckiejW dniu 15 czerwca br. w Ratuszu Miejskim w Łęczycy odbyła się konferencja pn. "Łęczyca - Uniejów jako bieguny wzrostu Ziemi Łęczyckiej w kreowaniu rozwoju województwa łódzkiego". W spotkaniu wziął udział p. Marcin Bugajski - Członek zarządu Województwa Łódzkiego, przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, oraz Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Burmistrz Łęczycy - Andrzej Olszewski, Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego - Krystyna Pawlak, Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, Wójt Grabowa - Ryszard Kostrzewski, Wójt Góry Świętej Małgorzaty - Włodzimierz Frankowski, Wójt Gminy Łęczyca - Andrzej Wdowiak, Wójt Wartkowic - Piotr Kuropatwa oraz Dyrektor ZOZ Łęczyca - Andrzej Pietruszka, p. Łucja Chudzik - Prezes CS INVESTMENT,
p.Katarzyna Brodecka -KATMAR i p. Andrzej Wojtysiak członkowie Zarządu LOT ŁUK. 
W trakcie spotkania delegaci samorządów z terenu Ziemi Łęczyckiej przedstawili potrzeby i warunki rozwoju na wskazanym obszarze. Główne tematy, jakie zostały poruszone to m.in.: turystyka, uzdrowisko, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, ekologia w gospodarstwach rolnych, potencjał gospodarczy Ziemi Łęczyckiej oraz potrzeby przedsiębiorców. Wszyscy obecni burmistrzowie, wójtowie oraz starosta zadeklarowali chęć wspólnego tworzenia strategii rozwoju regionu Ziemi Łęczyckiej. Spotkanie zorganizowano w związku z aktualizacją Strategii Województwa Łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego.